Documentos Históricos da UPG

Recollemos neste apartado unha serie de textos que teñen como nexo común a súa elaboración nos once anos que transcorren entre o nacememento da UPG e comezos de 1976. Optamos por facer unha escolma de textos de carácter doutrinal, ideolóxico e de análise da situación socioeconómica de Galiza nesas datas. Á mesma iremos engadindo novos documentos que teñan interese político.