Recóllense no libro do XI Congreso o saúdo de benvida aos e ás congresistas de Xosé Salvadores Covas -Secretario de Zona de Compostela-, o discurso de apertura do Presidente do Partido, Bautista Álvarez, o de clausura, Francisco Rodríguez -elexido Secretario Xeral, as Teses aprobadas, o Programa e os Estatutos, os membros do Comité Central e as delegacións asistentes. O congreso tivo como lema “Sempre por Galiza” e desenvolveuse en Santiago de Compostela o  15 e 16 de xaneiro de 2005.

GALERÍA DE FOTOS DO XI CONGRESO