COMITÉ CENTRAL

O Comité Central é o órgao supremo do Partido no intervalo entre dous congresos. Elixido en votación secreta dunha lista aberta, por todos os militantes presentes no Congreso Nacional, o CC define e concreta a liña política, estrutura organicamente a UPG a nivel do territorio, planifica e supervisa as finanzas, designa a redacción das publicacións. O Comité Central elixido no XV Congreso da UPG realizado o 16 de febreiro de 2020 en Compostela é o seguinte:

Rubén Arroxo Fernández

Xosé Manuel Becerra Pardo

Xesús Antón Bermello García

Xorxe Caldeiro Díaz

Xosé Manuel Carril Vázquez

Mª Nicolasa Castro Monteiro

Marcos Conde Farto

Ana Ermida Igrexas

Alexandre Espiño Castro

Ramón Fernández Alfonzo

Tareixa Antía Ferreiro Tallón

Xabier Filgueira Domínguez

Xesús García Couso

Francisco García Suárez

Xoán Carlos Garrido Couceiro

Indalecio Gómez López

Marta Gómez Martín

Demetrio Gómez Xunqueira

Alberte Gonçalves Herrero

Rafael Igrexas García

Francisco Jorquera Caselas

Xosé Antón Ledo Pan

Cristina López Sánchez

Lucía López Sobrado

Diego Lourenzo Moura

Marcos Maceira Eiras

Andrea Martíns Fernández

Xoaquín Méndez Anta

Xosé Manuel Méndez Díaz

Roberto Monteiro Castrillón

Diego Moreira Álvarez

Lois Neto López

Antonio Niño Saavedra

Montse Nóvoa Gómez

Ana Isabel Paz Vilar

Elsa Quintas Alborés

Xosé Regueira Varela

Roberto Ribas Reboredo

Iván Ribas Rico

Claudia Rivera Rivas

Navia Rivas de Castro

Diana Rodríguez Regueira

Xosefa Romeiro Álvarez

Xosé Agapito Romeiro Barreiro

Xabier Santos Canosa

Xesús Soto Viveiro

Almudena Taboada Castro

Xosé Fernando Varela Parada

María Luísa Vázquez Barquero

Antonio Veiga Outeiro

Roberto Vilameá Ponte

 

SECRETARIADO POLÍTICO

O Secretariado Político é elexido polo CC entre os seus membros componentes, e ostenta a súa representación entre xuntanzas do mesmo. O actual Secretariado Político está formado polas seguintes persoas:

Alberte Ansede Estraviz

Manuel Caride Correa

Iria Carreira Pazos

Paulo Simón Carril Vázquez

Xosé Manuel Casal Sabín

Rubén Cela Díaz

Margarida Corral Sánchez

Duarte Correa Piñeiro

Manuel Da Cal Vasques

Dores Fernández Abel

Xosé Ferreiro Fernández

Daniel Gómez Rodríguez

Bieito Lobeira Domínguez

Anxo Louzao Rodríguez

Susana Méndez Rodríguez

Rosana Pérez Fernández

Xabier Pérez Igrexas

Manuel Polo Gundín

Cosme Pombo Rodríguez.

Montse Prado Cores

Néstor Rego Candamil

Paulo Ríos Santomé

Adrián Rodríguez Bravo

Manuel Rodríguez Pumar

Francisco Rodríguez Sánchez

Silvia Seixas Naia

Xesús Seixo Fernández

Mercedes Tobío Rodríguez

 

SECRETARÍA XERAL

O camarada Néstor Rego Candamil foi elixido Secretario Xeral da UPG polo Comité Central e ratificado por votación polo XV Congreso do Partido.