Acto de lembranza a Bautista Álvarez no cabodano do seu pasamento